Následky ochorenia ďasien

Zdravie zubov má vplyv na celkový zdravotný stav

Ak sa zápal ďasien nezastaví, môže sa rozšíriť do čeľustnej kosti a postupne viesť k jej degradácii. Ovplyvnené však nie je len zdravie zubov. Neliečená periodontitída je spojená so zvýšeným rizikom komplikácií pre srdcové choroby, cukrovku a výsledky tehotenstva.

Čo majú spoločné zdravie zubov a ľadovce?

Ľadovce sa rozširujú hlboko pod hladinou vody. Zdravie našich zubov je rovnaké. Najnovšie poznatky ukazujú, že zápal ďasien a periodontitída majú ďalekosiahle následky na celkový zdravotný stav nášho tela. Periodontitída je spojená s rozvojom cukrovky, kardiovaskulárnych chorôb a komplikáciami v tehotenstve.

Tieto výsledky pre každého jednotlivca znamenajú, že je viac než kedykoľvek predtým dôležité venovať zvýšenú pozornosť príznakom ochorenia ďasien, čeliť im a rozprávať sa o tejto veci so zubným lekárom. Naša spoločnosť, ktorá vyrába produkty meridol®, si tiež uvedomuje dôležitosť vzdelávania v oblasti zdravia zubov. Podporujeme preto vzdelávacie aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti o prevencii ochorenia ďasien v úzkej spolupráci so zubnými odborníkmi a špecializovanými odbornými organizáciami.